Zásady ochrany osobních údajů

Miss Lou - Online obchod, Plavky, Koupací kostýmy
https://misslou.cz

Vážený Uživateli!

Dbáme na vaše soukromí a chtěli bychom, abyste se při používání našich služeb cítili pohodlně. Proto vám přinášíme nejdůležitější informace o zásadách zpracování vašich osobních údajů a souborech cookies, které jsou používány v našem obchodě. Tyto informace byly připraveny s ohledem na GDPR, tj. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podnikatelé zapsaní v Centrální evidenci a informacích o podnikání vedené ministerstvem příslušným pro hospodářství a vedení Centrální evidence a informací o podnikání:

1. Monika Konior, IČ 9372741660, REGON 521240519, podnikající pod firmou Miss Lou - společník občanského sdružení
2. Janusz Fajferek, IČ 9372741660, REGON 521240519, podnikající pod firmou Miss Lou - společník občanského sdružení

provozující činnost v rámci občanského sdružení s názvem Miss Lou Monika Konior, Janusz Fajferek s.c. se sídlem na adrese Poland, 43-330 Wilamowice, ul. Ignacego Paderewskiego 4, IČ 9372741660, REGON 521240519.

Pokud chcete kontaktovat nás v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, napište nám na e-mailovou adresu: shop@misslou.cz.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat:

 • přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů (čl. 15 GDPR nebo - pokud je to relevantní - čl. 13 odst. 1 písm. f GDPR),
 • jejich opravy (čl. 16 GDPR),
 • vymazání (čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • přenesení údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR).

A také právo:

 • kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich údajů:
  • v případě, že zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování (čl. 21 odst. 1 GDPR), založené na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tj. na našich právně oprávněných zájmech), se týká vaší zvláštní situace;
  • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém je zpracování spojeno s takovým přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 GDPR).

Kontaktujte nás, pokud chcete využít svá práva. Námitku vůči použití souborů cookies (o kterých si můžete přečíst níže) můžete zejména vyjádřit pomocí odpovídajících nastavení prohlížeče.

Pokud si myslíte, že vaše údaje jsou zpracovávány nezákonně, můžete podat stížnost u Předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Níže naleznete podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů v závislosti na vašich akcích.

1. Objednání v obchodě

1.1 Pro jaký účel?
- realizace vaší objednávky

1.2 Na jakém základě?
- smlouva o prodeji (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
- zákonná povinnost související s účetnictvím, která nás zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)

1.3 Jak dlouho?
- po dobu platnosti výše uvedené smlouvy
- do okamžiku, kdy zanikne naše právní povinnost související s účetnictvím
- vaše údaje budou dále zpracovávány až do uplynutí doby, ve které je možné uplatňovat nároky - buď vás nebo nás
(další informace k tomuto tématu najdete v poslední tabulce této sekce)

1.4 Co se stane, pokud neposkytnete údaje?
- nebudete mít možnost uskutečnit objednávku

2. Vytvoření účtu v obchodě

2.1 Pro jaký účel?
- realizace smlouvy o poskytování služby vedení účtu v obchodě

2.2 Na jakém základě?
- smlouva o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

2.3 Jak dlouho?
- do okamžiku, kdy bude účet smazán buď vámi nebo námi na vaše žádost
- vaše údaje budou dále zpracovávány až do uplynutí doby, ve které je možné uplatňovat nároky - buď vás nebo nás
(další informace k tomuto tématu najdete v poslední tabulce této sekce)

2.4 Co se stane, pokud neposkytnete údaje?
- nebudete mít možnost vytvořit si účet a využívat jeho funkcí, jako je prohlížení historie objednávek nebo ověřování stavu objednávky

3. Kontaktování nás (např. pro položení dotazu)

3.1 Pro jaký účel?
- zpracování vašich dotazů nebo žádostí

3.2 Na základě čeho?
- smlouva nebo kroky podniknuté na Vaše žádost směřující ke sjednání smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) - pokud se Vaše dotaz nebo podání týká smlouvy, kterou jsme nebo můžeme být stranou
- naše oprávněný zájem spočívající v zpracování Vašich údajů za účelem komunikace s Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) - pokud se Vaše dotaz nebo podání netýká smlouvy

3.3 Jak dlouho?
- po dobu trvání smlouvy, která nás váže, nebo - pokud smlouva není uzavřena - až do uplynutí lhůty pro uplatnění nároků - viz poslední tabulku této sekce*
- až do uplynutí lhůty pro uplatnění nároků - viz poslední tabulku této sekce - nebo do okamžiku, kdy vezmeme v úvahu Vaše odpor proti zpracování*
- dále budou Vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, kdy jsou možné nároky - Vaše nebo naše
(více informací o této problematice najdete v poslední tabulce této sekce)

3.4 Co se stane, pokud neposkytnete údaje?
- nebudeme mít možnost odpovědět na Vaši otázku nebo podání

* v závislosti na tom, která se v daném případě uplatní a která nastane dříve

4. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná činnost umožňující provádění marketingových aktivit

4.1 Pro jaký účel?
- přímý marketing spočívající v zobrazení personalizovaných reklam
(více se dočtete v části "Profilování" a "Cookies" zásad ochrany osobních údajů)

4.2 Na základě čeho?
- naši oprávněný zájem spočívající v zpracování údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

4.3 Jak dlouho?
- až do vypršení platnosti nebo smazání cookies souborů, používaných pro marketingové účely*

4.4 Co se stane, pokud neposkytnete údaje?
- neobdržíte návrhy na produkty nebo služby, které by vás mohly zajímat

* v závislosti na tom, co se uplatní v daném případě a co nastane dříve

5. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná činnost umožňující provádění analytických aktivit

5.1 Pro jaký účel?
- analýza způsobu, jakým používáte a pohybujete se po internetových stránkách obchodu, aby se stránka přizpůsobila potřebám a chování uživatelů
(více se dočtete v části "Analytické aktivity" a "Cookies" zásad ochrany osobních údajů)

5.2 Na základě čeho?
- naši oprávněný zájem spočívající v zpracování údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

5.3 Jak dlouho?
- až do vypršení platnosti nebo smazání cookies souborů, používaných pro analytické účely*

5.4 Co se stane, pokud neposkytnete údaje?
- nevezmeme v úvahu vaše preference týkající se používání obchodu při práci na jeho rozvoji

* v závislosti na tom, co se uplatní v daném případě a co nastane dříve

6. Souhlas s přijímáním marketingových materiálů od nás (např. informace o speciálních nabídkách)

6.1 Pro jaký účel?
- odesílání marketingových materiálů, zejména o speciálních nabídkách

6.2 Na jakém základě?
- Váš souhlas s našimi marketingovými aktivitami (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

6.3 Jak dlouho?
- do odvolání Vašeho souhlasu - pamatujte, kdykoliv můžete svůj souhlas odvolat. Zpracování dat do odvolání Vašeho souhlasu zůstává v souladu s právem
na- víc bduou Vaše údaje zpracovávány do doby, kdy jsou možné nároky - buď Vaše, nebo naše
(více informací o této věci naleznete v poslední tabulce této sekce)

6.4 Co se stane, pokud neposkytnete údaje?
- nebudete dostávat naše marketingové materiály, včetně informací o našich speciálních nabídkách

7. Předplatné newsletteru

7.1 Pro jaký účel?
- odesílání newsletteru

7.2 Na jakém základě?
- smlouva o poskytování služby odesílání newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

7.3 Jak dlouho?
- do okamžiku, kdy se odhlásíte z našeho newsletteru
- navíc budou Vaše údaje zpracovávány do doby, kdy jsou možné nároky - buď Vaše, nebo naše
(více informací o této věci naleznete v poslední tabulce této sekce)

7.4 Co se stane, pokud neposkytnete údaje?
- nebudete mít možnost dostávat informace týkající se obchodu a našich služeb

8. Podnikání nebo opomenutí, které může vést k vzniku nároků souvisejících s obchodem nebo našimi službami

8.1 Pro jaký účel?
- stanovení, vymáhání nebo obrana případných nároků souvisejících se smlouvou nebo poskytovanými službami

8.2 Na jakém základě?
- náš oprávněný zájem, spočívající v zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

8.3 Jak dlouho?
- až do uplynutí lhůty promlčení nároků nebo do chvíle, kdy vezmeme v úvahu vaše odmítnutí zpracování*

8.4 Co se stane, pokud neposkytnete údaje?
- nebude možné stanovit, uplatnit nebo obhajovat nároky

* v závislosti na tom, co platí v daném případě a co nastane dříve

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud se rozhodnete zveřejnit komentář, jeho obsah a váš podpis budou viditelné pro ostatní uživatele obchodu.

Nezveřejňujeme vaši e-mailovou adresu ostatním uživatelům - pokud to sami neuděláte.

PROFILOVÁNÍ

V rámci obchodu provádíme profilování - to se bude týkat i vás, pokud souhlasíte s takovými činnostmi. Profilování spočívá v automatickém hodnocení, kterými produkty nebo službami byste mohli být zajímáni, a to pomocí informací o obsahu, který prohlížíte. Díky tomu budou reklamy produktů nebo služeb zobrazené v rámci internetových služeb, které používáte, přizpůsobené vám a vašim potřebám.

Profilování, které provádíme, nevede k rozhodnutím s právními následky nebo ovlivňující vás z podobně významného způsobu.

ANALYTICKÉ AKCE

V rámci obchodu provádíme analytické akce, které mají za cíl zvýšit jeho intuitivnost a přístupnost - to se bude týkat i vás, pokud souhlasíte s takovými činnostmi. V rámci analýzy budeme zohledňovat způsob, jakým se pohybujete po obchodě - například, kolik času trávíte na konkrétní stránce nebo na která místa v obchodě klikáte. Díky tomu můžeme přizpůsobit rozvržení a vzhled obchodu a obsahu, který obsahuje, potřebám uživatelů.

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnými právními předpisy, včetně použití šifrování spojení pomocí SSL certifikátu.

SOUBORY COOKIES

Náš obchod, stejně jako většina internetových stránek, používá tzv. soubory cookies. Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu atd.);
 • nevedou ke změnám v nastavení vašeho zařízení.

V tomto obchodě se cookies používají pro:

 • zapamatování vaší relace,
 • statistické účely,
 • marketingové účely,
 • poskytování funkcí obchodu.

Pro získání informací o správě souborů cookies, včetně možnosti vypnutí jejich použití ve vašem prohlížeči, můžete použít soubor nápovědy vašeho prohlížeče. Informace o tomto tématu můžete získat stisknutím klávesy F1 ve vašem prohlížeči. Kromě toho najdete relevantní pokyny na následujících stránkách v závislosti na používaném prohlížeči:

Soubory cookies nebudou zpracovávány déle než 30 minut od poslední návštěvy obchodu.

Pomocí příslušných možností vašeho prohlížeče můžete kdykoli:

 • odstranit soubory cookies,
 • blokovat použití souborů cookies v budoucnu.

V takovém případě je již nebudeme dále zpracovávat.

Více informací o souborech cookies naleznete na Wikipedie.

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT

Používáme služby externích subjektů, kteří nám pomáhají s vedením našeho podnikání. Svěřujeme jim zpracování vašich dat - tyto subjekty zpracovávají data pouze na základě našeho zdokumentovaného pokynu.

AKCE:

1. akce v souvislosti se obchodem
1.1 PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
- subjekt poskytující nám technickou/IT podporu
- dodavatel softwaru pro provoz prodeje
1.2 PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII
- není prováděn

2. pobyt na stránce obchodu s nastavením povolujícím provádění marketingových aktivit
2.1 PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
- subjekt poskytující marketingové služby
2.2 PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII
- není prováděn

3. pobyt na stránce obchodu s nastavením povolujícím provádění analytických aktivit
3.1 PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
- subjekt umožňující analytické aktivity na stránce
3.2 PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII
- není prováděn

4. zadání objednávky v obchodě
4.1 PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
- poskytovatel software pro usnadnění podnikání (např. účetní software)
- poskytovatel standardní kancelářského software (včetně e-mailové schránky)
- účetní kancelář
4.2 PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII
- není prováděn

5. použití online chatu k dispozici v obchodě
5.1 PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
- subjekt poskytující online chat k dispozici v obchodě
5.2 PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII
- není prováděn

6. použití služeb, které nám jsou poskytovány prostřednictvím sociálních sítí v souvislosti s obchodem
6.1 PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
- sociální sítě
6.2 PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII
- není prováděn

7. navázání kontaktu s námi (např. položení otázky)
7.1 PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
- poskytovatel standardního kancelářského software (včetně e-mailové schránky)
7.2 PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII
- není prováděn

A dále: příslušné veřejné orgány v rozsahu, v jakém jsme povinni jim poskytnout údaje.

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium