Reklamace

Vážený zákazníku,

dbáme o vaše práva, včetně práva na podání reklamace. Níže najdete podrobné informace o naší odpovědnosti za vady prodaného produktu a o vašich právech týkajících se reklamace na základě zákonného záručního práva.

Důležité! Pokud byla na daný produkt poskytnuta také záruka, můžete podat reklamaci i na základě této záruky - v tomto případě však adresátem bude garant uvedený v záruce. Záruka rovněž vždy určuje rozsah vašich práv. Nezapomeňte, že využití práv ze záruky nemá vliv na naši odpovědnost za vady záručního práva a že záruka nevylučuje, neomezí ani neodloží vaše práva vyplývající ze zákonného záručního práva.

Základ a rozsah naší odpovědnosti za vadu produktu z titulu záruky jsou stanoveny všeobecně platnými zákonnými předpisy, zejména občanským zákoníkem, a pro smlouvy o prodeji uzavřené do 24. prosince 2014 zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Máme povinnost dodat produkt bez vad. Ručíme z titulu záruky, pokud fyzická vada produktu bude zjištěna před uplynutím dvou let od data jeho vydání kupujícímu. Důležité! Ručíme z titulu záruky za fyzické vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí na kupujícího nebo vznikly z důvodu spojeného se zbožím prodaným v téže chvíli.

Reklamaci můžete podat například:

  • písemné formě na adrese: ul. Ignacego Paderewskiego 4, 43-330 Wilamowice, Poland
  • elektronické formě prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@misslou.cz

Uveďte v popisu reklamace:

1. Informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druhu a data vzniku vady;
2. Žádost o způsob přivedení výrobku do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
3. Vaše kontaktní údaje - usnadní to a urychlí vyřízení vaší reklamace. Pamatujte, že požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

Při podání reklamace můžete využít našeho vzorového reklamačního formuláře, ale není to povinné.

STÁHNOUT REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ:


Pamatujte, že zákazník, který využívá práva z odpovědnosti za vady, je povinen na naše náklady doručit vadný produkt na adresu: ul. Ignacego Paderewskiego 4, 43-330 Wilamowice, Poland. Pokud by však doručení z důvodu povahy produktu nebo způsobu jeho instalace bylo nadměrně obtížné, je zákazník povinen nám poskytnout produkt na místě, kde se produkt nachází.

Budeme se k vaší reklamaci neprodleně vyjádřit, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne podání reklamace.

Důležité! Nepřijetí stanoviska výše uvedeném termínu znamená, že jsme reklamaci uznali.

Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici internetová platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (ODR platforma). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s bodem komplexního servisu pro spotřebitele a podnikatele, kteří usilují o mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z internetové smlouvy o prodeji nebo smlouvy o poskytování služeb.

Další omezení týkající se reklamace produktu pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, mohou být uvedena v našich obchodních podmínkách.

Další reklamace

Stejným způsobem jako výše můžete podat i reklamaci týkající se poskytování elektronických služeb (např. účtu nebo objednávkového formuláře) pomocí našeho internetového obchodu a další reklamace týkající se fungování našeho internetového obchodu.

V popisu reklamace uveďte:

1. Informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vad,
2. Vaše požadavky,
3. Kontaktní údaje - to usnadní a zrychlí řešení vaší reklamace. Pamatujte, že požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučení a neovlivňují účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium